Prvi broj „Pozorišta“ objavljen je davne 1956. godine u tadašnjem Narodnom pozorištu i njegov urednik je bio Jovan Safundžić. Nažalost, tada su iz štampe izašla samo tri broja. Obnovljeni časopis pojavio se ponovo pred čitaocima 19.decembra, 2006. godine, na dan kada je obilježen značajan jubilej za „Nikšićko pozorište“ – 120 godina od premijere „Balkanske carice“, Nikole I Petrovića Njegoša.

Uređivačka koncepcija „Pozorišta“, fokusirana je najvećim dijelom na teme iz pozorišne produkcije i teatrologije iz Nikšića, Crne Gore i regiona. Časopis „Pozorište“ izlazi u formatu A5, četiri puta godišnje, po dva broja u pozorišnoj sezoni. U skladu sa važećom zakonskom regulativom u Crnoj Gori, distribuira se kao besplatan primjerak. Časopis „Pozorište“ je trenutno jedina publikacija te vrste u Crnoj Gori i rijetka je u regionu.

„Pozorište“ kao hroničar pozorišnih i drugih događaja iz crnogorske kulture, značajan je za razvoj nacionalnog kulurnog miljea i to sa tri aspekta: informativnog, afirmativnog i edukativnog. U informativnom segmentu kontinuirano se bilježe najznačajni događaji iz crnogorske kulture, posebno teatarske djelatnosti, sa ciljem daljeg razvoja i afirmacije nacionalnog pozorišnog i uopšte kulturnog blaga, pri čemu redakcija posebnu pažnju stavlja na programe i projekte koji uključuju međunarodnu kulturnu saradnju i razmjenu programa (festivalski repertoari i gostujuće predstave i drugi sadržaji iz kulture). Javni interes u kulturi jedan je od glavnih ciljeva uređivačke koncepcije časopisa.

CasopisPozoriste

Kroz sadržaje u kojima dominiraju žanrovi: klasični i kombinovani intervjui i osvrti u kojima se iznose stavovi i mišljenja umjetnika, afirmiše se kulturno, a posebno teatarsko stvaralaštvo u Crnoj Gori. U esejističkim naslovima, umjetnika i kritičara, vidljivi su edukativni tonovi, što je za ovaj profil i koncepciju časopisa u žurnalističkom i teatrološkom smislu poželjno. Redakcija časopisa „Pozorište“ prati pozorišne teme i druge vidove umjetničkog stvaralaštva u državi i Regionu. Ta uređivačka koncepcija „Pozorišta“ ima za cilj informativno umrežavanje (povezivanje) zemalja Jadranske regije, a sve sa namjerom afirmisanja umjetnosti u ovom dijelu Evrope, razmjenu programa, upoznavanje umjetnika i njihovog rada. Na taj način redakcija „Pozorišta“ doprinosi zbližavanju različitih kultura, njihovom njegovanju i afirmaciji. Časopis podstiče internacionalnu saradnju i dijalog, kao i razvoj i saradnju institucija kulture koje se prevashodno bave dramskom umjetnošću. To informativno povezivanje umjetnika, njihova razmjena mišljenja i upoznavanja sadržaja različitih kultura – osnove su održivosti projekta. Rezultati tog rada su i u dosadašnjoj praksi redakcije bili vidljivi, jer se iz broja u broj širio broj saradnika na pripremi projekta. Praćenjem rada amaterskog kulturnog stvaralaštva, časopis doprinosi očuvanju tradicije i njegovanju crnogorske kulturne baštine, ali i razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti. „Pozorište“ redovno sadrži i novinske tekstove različitog žanra koji obrađuju stvaralaštvo mladih i na taj način afirmiše neafirmisane mlade talenate, a istovremeno podstiče rad sa djecom i omladinom. U tom pravcu je i novina u uređivačkoj politici, koja predviđa da „Pozorište“ ubuduće objavljuje dramske tekstove mladih, (ne) afirmisanih pisaca iz Crne Gore.

U esejima teatrologa, književnih i dramskih kritičara, te objavljivanjem osvrta na nova književna i teatrološka štiva, kao i kroz naslove istraživačkog novinarstva, časopis doprinosi naučnim istraživanjima i stručnim usavršavanjima u kulturi. Časopis „Pozorište“ interesantan je i pouzdan izvor informacija za medije koji su zainteresovani za teme iz pozorišnih i drugih vidova umjetničkog stvaralaštva. Iako je tiraž časopisa od 200-500 primjeraka po broju, čitalačka publika je daleko veća. S obzirom na uređivačku koncepciju časopis ne gubi na aktuelnosti, tako da čitaoci među njegovim koricama mogu pronaći zanimljive i korisne informacije, kako na dan štampanja, tako i mnogo kasnije. Iz tog razloga „Pozorište“ može poslužiti i kao jedinstvena arhivska građa o pozorišnoj produkciji i drugim sadržajima iz kulture u Crnoj Gori i regionu.

______________________________________________________________________________________

 

 Pozorište br. 19

Pozoriste br. 20

Pozorište br. 21

Pozoriste br. 22

Pozoriste br. 23

Pozoriste br. 24 

Pozoriste br. 25

 Pozoriste br. 26

Pozoriste br 27

Pozoriste br. 28

Pozoriste br. 29

Pozoriste br. 30

Pozoriste br. 31

Pozoriste br. 32

Pozoriste br. 33

 Pozoriste br. 34

 Pozoriste br. 35

Pozoriste br 36

Pozoriste br. 37

 

 

 

 

 

Go to top