Izdavackadjelatnost                                                                                             

 "Nikšićko pozorište", se pored teatarske produkcije, uspješno bavi i izdavačkom djelatnošću. Izdavačka djelatnost ima dvije edicije: „Jubileji“ i „Savremena drama“. Poseban segment u izdavačkoj djelatnosti je priprema i izdavanje časopisa „Pozorište“.

U okviru edicije „Jubileji“ objavljene su monografije: „Magija traje“ nikšićka pozorišna povijest 1884 – 2006, objavljena (21. maja, 2006.godine). To je prva knjiga objavljena u suverenoj Crnoj Gori, nakon obnove državne nezavisnosti. Knjigu je priredio novinar i publicista Radmilo Tadić. Knjiga te monografije, bez recenzija, ima 295 strana i i predstavlja značajno štivo o bogatoj pozorišnoj povijesti u Nikšiću.

U okviru obilježavanja značajnih jubileja nikšićke pozorišne scene: 125 godina od održavanja prve premijere, 60 godina profesionalnog pozorišta i 10 godina od osnivanja JU „Nikšićko pozorište“, objavljeje su dvije knjige monografija: „Magija traje“ (drugo i dopunjeno izdanje) i „Profesionalno pozorište u Nikšiću“ 1949-2009. Priređivači drugog i dopunjenog izdanja monografije su Radmilo Tadić i Goran Jevrić, a autor druge knjige je prof.dr Srđan Vukadinović. Treća knjiga monografije – „Pozorišni festivali u Nikšiću“, će biti uskoro objavljena.

Zbirka „Drame“, Obrada Nenezića, objavljena je 2006.godine, u ediciji „Savremena drama“, a već naredne godine Pozorište je sa Centrom za kulturu izdalo CD „Duša Nikšića“, kantautora Mikija Vukićevića.
U okviru izdavačke djelatnosti do sada je objavljeno 18 brojeva časopisa „Pozorište“.

 MonografijaMagijatraje                                                                                 Magijtrajedrugodopunjenoizdanje           

 

 

                                                                                   MagijaProfesionalnopozoristeuNiksicu                                                                        

Edicija "Jubileji" ("Magija traje" / nikšićka pozorišna povijest 1884-2006;

"Magija traje" / drugo dopunjeno izdanje;

"Profesionalno pozorište u Nikšiću 1949-2009")

 

KnjigaDrameObradaNenezica1 

Iz edicije "Savremena drama": "Drame" / Obrad Nenezić  

 

 

 

Go to top